Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2017

De nieuwe Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2017 is uit!    In 2012 en 2015 was deze praktijkgids ook via ons te bestellen en nu is deze nieuwe versie wederom via ons verkrijgbaar.

In de nieuwe editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering worden de relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Inhoud:
Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen en de compliance functie.

 

Actueel:
Criminelen en witwassers staan bekend om hun innovatief gedrag, met name als het gaat om nieuwe witwasmogelijkheden. Dat maakt de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een dynamisch proces. Nieuwe witwastechnieken en telkens veranderende producten of processen leiden tot steeds wijzigende inzichten bij de internationale organisaties als VN en FATF, en de nationale overheid. Daarom zullen de instellingen en beroepsgroepen die met witwassen en terrorismefinanciering te maken kunnen krijgen, altijd alert moeten zijn op deze ontwikkelingen en moeten anticiperen op nieuwe wetgeving.

 

Voor wie?:
Deze praktijkgids richt zich op alle instellingen en beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met witwassen van geld en/of terrorismefinanciering.

Interesse?:
Indien u geïnteresseerd bent ontvangen wij graag per e-mail uw bestelling via  contact@compliance-caribbean.com.   De kosten van de praktijkgids 2017 zijn ANG/AWG 125,00, excl. belastingen.