Benno van Leeuwen

Biography

Benno heeft na het afronden van zijn opleiding diverse executieve functies vervult bij Politie Haaglanden, waaronder (financiële) recherche. Gedurende die periode heeft hij ook meerdere vervolgopleidingen gevolgd binnen de politie organisatie. Mede gezien zijn bedrijfskundige opleiding is hij vanaf 1996 betrokken geweest bij diverse automatiseringsprojecten bij de politie in de functie van ICT manager.

Na de afronding van zijn studie Bedrijfskunde aan het IBO instituut te Zeist is hij in 2001 geëmigreerd naar Curaçao, alwaar hij allereerst in dienst trad bij de Bank van de Nederlandse Antillen en later als financieel analist bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. In 2004 en 2005 vervulde hij bij het Meldpunt de functie van waarnemend hoofd.

Benno heeft in die periode vele cursussen in binnen- en buitenland gevolgd op het gebied van de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en fraude. Daarnaast heeft hij vele lezingen verzorgd voor medewerkers van financiële instellingen en compliance officers in het Caribisch gebied, van buitenlandse meldpunten en de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Benno participeerde in meerdere werkgroepen en overlegvormen welke tot doel hadden de effectiviteit van de witwasbestrijding in het de Caribisch gebied te verhogen.

Sinds oktober 2005 is Benno werkzaam bij Compliance & Forensic Services Caribbean. Vanuit die functie verricht hij forensische onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Gezien zijn achtergrond is hij gespecialiseerd op het gebied van compliance, fraude onderzoeken en Forensic IT. Hij is een Certified Fraud Examiner (CFE) en Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) en lid van beide organisaties (ACFE en ACAMS). Benno is per 1 januari 2010 toegetreden tot het managementteam van FSC. De laatste jaren is Benno voor veel (financiële) instellingen in de Caribische regio actief op het brede terrein van de forensische- en compliance dienstverlening.

Contact

Dhr. B. (Benno) van Leeuwen CFE CAMS

T Curacao: +5999 461 7974

C Curacao: +5999 522 3078

C Aruba: +297 745 3643

E: benno@forensic-caribbean.com