Leergang Compliance Dutch Caribbean – Certified Compliance Professional

Introduction

Het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en Compliance Services Caribbean (CSC) hebben een Leergang ontwikkeld met onder andere aandacht voor de inrichting en uitoefening van de compliance functie, integere bedrijfsvoering, CDD & AML en compliance risicomanagement.

De Leergang “Compliance Dutch Caribbean” is een afgeleide van de leergang ” Leergang Compliance Professional” zoals die al enige jaren in Nederland door het NCI wordt georganiseerd. Die opleiding, verdeelt over meerdere losse dagdelen was door die verspreiding lastig te volgen vanuit de Caribbean. De leergang “Compliance Dutch Caribbean” is aangepast aan de lokale wetgeving en situatie.

Leergang Compliance Dutch Caribbean

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional in de Dutch Caribbean. Tijdens deze Leergang Compliance Dutch Caribbean wordt onder meer aandacht besteed aan de taken van de compliance officer, het ontwikkelen en implementeren van een compliance charter en program, het uitvoeren en interpreteren van een risicoanalyse, AML, zorgplicht en het uitvoeren van CDD-onderzoeken.

Doelstelling

De doelstelling van deze leergang is het verkrijgen van inzicht in het functioneren en ook de vereisten van de compliance functie, het beheersen van compliance risico’s en het op adequate wijze behandelen van compliance vraagstukken bij financiële of aangewezen niet financiële dienstverleners in de Dutch Caribbean.

Doelgroep

De Leergang Compliance is beschikbaar voor compliance officers (MLCO/MLRO) en aanverwante functies binnen financiële- of aangewezen niet financiële dienstverleners in de Dutch Caribbean. Uitgangspunt hierbij is de regionale wet- en regelgeving op Aruba en Curaçao. De Leergang is volledig Nederlandstalig. De doelgroep bestaat uit compliance officers met minimaal 2 jaar ervaring in een relevante functie. De opleiding betreft geen oriëntatie maar is een verdieping in de verschillende onderwerpen die de compliance functie bepalen.

Opleidingsduur

Totale studiebelasting: ± 60 uur (inclusief zelfstudie en toetsing). De Leergang Compliance Dutch Caribbean bestaat uit vier aaneengesloten lesdagen en wordt georganiseerd op Curaçao. De training  is ook toegankelijk voor personen in die functie werkzaam op Aruba, Bonaire, St. Maarten of in Suriname.

Kosten

ANG 4.750,00,-  inclusief alle studiemateriaal, examengeld, lunch en belasting.

Locatie

De Leergang Compliance Dutch Caribbean zal plaats vinden in het trainingscentrum van Compliance Services Caribbean te Curaçao

Examen

Het examen van de Leergang bestaat uit 2 onderdelen:

– Een multiple choice examen dat wordt afgenomen aan het einde van de laatste lesdag;

– Een praktijkopdracht.

Register Compliance officers Dutch Caribbean

Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een diploma en wordt de naam van de geslaagde geregistreerd in het register voor Compliance officers in de Dutch Caribbean. Dit register staat op de website van het NCI en CSC.

Doorgang

De Leergang gaat door vanaf een minimum inschrijving van 12 personen. Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding kan deze geannuleerd worden. U ontvangt bij annulering uw inschrijfgeld retour. Eventuele kosten die u zelf gemaakt heeft kunnen niet worden gereclameerd.

Registratie

Bekijk onze Training Calendar om te zien wanneer deze training staat gepland. Mocht u interesse hebben in de training, echter hebben wij deze momenteel niet ingepland staan, neemt u dan svp contact met ons op: training@compliance-caribbean.com, inclusief de naam van de training, de gewenste locatie (eiland), en wij informeren u zodra de training is ingepland.